Back
ขอต้อนรับสู่ ‘เมืองผักปลอดสาร’ อีกหนึ่งมุมน่าเล่าขาน จากพิษณุโลก

By
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Published
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Year Published
2020
Number Of Page
-
Format
Publication

พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นในด้านประศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยเฉพาะพระพุทธ-ชินราช พระพุทธรูปที่มีพุทธศิลป์งดงามที่สุดของไทย ทำให้หลายคนรู้จักจังหวัดนี้

ไอเดียของการปั้นพิษณุโลกเป็นเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ กำลังเกิดขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่และได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ

หัวใจของการสร้างสรรค์ให้พิษณุโลกเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ จึงอยู่ที่การขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผักออร์แกนิกให้กับชาวพิษณุโลก


Share