Back
เรื่องราวแห่งความ อะเมซิ่งตะวันออก... ที่ไมซ์ไม่ควรพลาด

By
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Published
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Year Published
2020
Number Of Page
3
Format
Publication

ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปสัมผัสปราสาทสัจธรรม สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่ใช้การก่อสร้างแบบดั้งเดิมของภูมิปัญญาไทย
และยังเป็นปราสาทไม้แกะสลักใหญ่ที่สุดของโลก

ความสุดอะเมซิ่งของเขาชีจรรย์คือ การสลักพระพุทธรูปปางมารวิชัยบนหน้าผาเขาหินปูนขนาดใหญ่ด้วยแสงเลเซอร์จนเป็นพระพุทธฉายที่ใหญ่สุดในโลก

เปลี่ยนภาพเมืองแห่งแสงสีชายหาดพัทยาที่กลายเป็นภาพจำของทุกคนมานาน เพราะเชื่อหรือไม่ว่าที่นี่ก็มีทะเลที่เป็นมุมเงียบสงบกับเขาเหมือนกัน

เยือนตลาดจีนชากแง้วที่ยังคงรูปแบบบ้านแบบเดิมกว่า 100 ปี และถูกปลุกให้มีชีวิตใหม่ด้วยถนนคนเดินที่ทำให้เห็นวัฒนธรรมและอาหาร
การกินแบบจีนแต้จิ๋วโบราณ


Share