Back
มะพร้าวน้ำหอม ของดีเมืองแปดริ้ว พืชเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงชุมชน

By
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Published
Thailand Convention & Exhibition Bureau
Year Published
2020
Number Of Page
3
Format
Publication

จุดเด่นของมะพร้าวน้ำหอมของไทยนั้นรสชาติอันหอมหวานของน้ำมะพร้าวและคือหนึ่งในจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็น
แหล่งเพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่แสนจะหอมหวานชื่นใจ ต้องยกให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้ว

ด้วยทำเลที่เป็นพื้นที่สามน้ำ และมีความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารตามธรรมชาติสูง ทำให้ฉะเชิงทราเป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ได้คุณภาพ

เรียนรู้การทำสวนมะพร้าวแบบครบวงจร ผ่านสถานที่จริง ณ สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา


Share