ย้อนกลับ
Infographic - ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยเศรษฐกิจอัจฉริยะ

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
วันที่เผยแพร่
16/01/2563
ประเภท
Brochure

ศรษฐกิจอัจฉริยะเกิดขึ้นได้จากการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการผลิตและการให้บริการของธุรกิจ เพิ่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจอัจฉริยะในปัจจุบันถูกสร้างจากการปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรม อย่างเช่น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile application) บล็อกเชน (Blockchain) และอื่นๆ อีกมากมาย ไมซ์ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมบริการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของธุรกิจไมซ์ให้ดียิ่งขึ้น 


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง