ย้อนกลับ
Infographic - การจัดการทรัพยากรอีเว้นท์ด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
วันที่เผยแพร่
16/01/2563
ประเภท
Brochure

แนวคิดขยะเป็นศูนย์ (Zero waste) มุ่งเน้นไปที่การยืดการใช้งานของทรัพยากรต่างๆ และป้องกันไม่ให้ทรัพยากรเหล่านี้ถูกส่งไปทิ้งอย่างไร้ค่าในหลุมฝังขยะ แนวคิดนี้เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่จะส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการปฏิบัติตามแนวคิดขยะเป็นศูนย์สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ เพื่อลดจำนวนขยะที่ถูกสร้างขึ้นจากการจัดงานประชุมและงานอีเว้นท์ในแต่ละครั้ง เนื่องจากการจัดงานเหล่านี้สามารถสร้างขยะได้เป็นปริมาณมากขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของกิจกรรมที่จัดขึ้น การจะปฏิบัติตามแนวคิดขยะเป็นศูนย์นั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนอยู่ประมาณหนึ่ง เพราะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าและต้องดำเนินการตามแผนการอย่างเคร่งครัดในขณะที่งานดำเนินอยู่ ตัวอย่างเช่น การแข่งขัน PGA ถือเป็นงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถบรรลุแนวคิดขยะเป็นศูนย์ด้วยการตั้งเป้าหมายและกำหนดแผนการจัดการขยะที่ชัดเจน ส่งผลให้งานอีเว้นท์นี้สามารถป้องกันขยะทุกชิ้นไม่ให้ถูกส่งไปยังที่ฝังกลบผ่านวิธีการจัดการขยะต่างๆ ได้แก่ การรีไซเคิลขยะ การทำปุ๋ยจากขยะ การบริจาค การใช้ซ้ำ และการแปลงขยะเป็นพลังงาน


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง