ย้อนกลับ
Infographic - สร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับนักเดินทางชาวไมซ์ด้วย GDPR

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
วันที่เผยแพร่
16/01/2563
ประเภท
Brochure

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป (GDPR) ได้เข้ามามีบทบาทในช่วงที่ธุรกิจทั้งหลายกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่โลกดิจิทัล อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กฎหมาย GDPR ยังบังคับใช้กับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก เผื่อไม่ให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลในระดับที่สูงขึ้น ในอุตสาหกรรมไมซ์ กฎหมายฉบับนี้สามารถบังคับใช้ได้กับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของประชากรในประเทศยุโรป ตั้งแต่ระบบลงทะเบียน อีเวนท์แอปพลิเคชัน แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ตลอดจนการใช้โซเชียลมีเดีย การรวบรวมนามบัตรภายในงาน และการสแกน QR Code ต่างๆ หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุตสาหกรรมไมซ์ ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ GDPR อาจต้องเสียค่าปรับที่สูงมาก ซึ่งมีองค์กรทั่วโลกที่ละเลยในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคนยุโรป ได้เจอค่าปรับที่สูงมากมาแล้วหลายกรณี อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ GDPR สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านความไว้วางใจและความโปร่งใสได้ แต่อาจต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างตามมา กฎระเบียบ GDPR เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในอุตสาหกรรมไมซ์ควรตระหนัก!


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง