ย้อนกลับ
Infographic - MILLENNIALS นักเดินทางไมซ์รุ่นใหม่

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
วันที่เผยแพร่
16/01/2563
ประเภท
Brochure

Millennials หรือ Generation Y เป็นรุ่นลูกของชาว Baby boomers จำนวนของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนแซงหน้าและกลายเป็นกลุ่มคนที่มีสัดส่วนมากกว่าคนรุ่นก่อนในแง่ของกลุ่มคนทำงานและแรงงานของทั่วโลก ดังนั้นการเข้าใจความแตกต่างทางพฤติกรรมของชาวMillennialsเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ธุรกิจต่างๆสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาได้ ซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมไมซ์ อย่างเช่น งานประชุมหรืออีเว้นท์ ยังคงเป็นที่ต้องการของคนกลุ่มนี้สำหรับการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ การขยายเครือข่ายทางสังคม และการหาโอกาสทางธุรกิจ การทำให้ชาว Millennials สนใจต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบงาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึง เพราะว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับคุณค่าทางประสบการณ์เหนือสิ่งอื่นใด และปัจจัยถัดมาคือการเข้าถึงชาว Millennials ด้วยการสื่อสารกับพวกเขาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้นผู้จัดงานไมซ์จึงควรวางกลยุทธ์สำหรับการจัดงานด้วยการใช้ความเข้าใจต่อพฤติกรรมของชาว Millennials ตัวอย่างเช่น นักวางแผนอีเว้นท์สามารถผนวกการลงคะแนน (Voting) แบบเรียลไทม์ หรือเสริมการเล่นเกม (Gamification) เข้าไปในอีเว้นท์ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้งานมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้การจัดกิจกรรมไมซ์ต่างๆเป็นไปอย่างสำเร็จ


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง