ย้อนกลับ
Infographic - ก้าวไปด้วยกันกับ EEC

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
วันที่เผยแพร่
16/01/2563
ประเภท
Brochure

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยครอบคลุมทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ภาคอุตสาหกรรมเองก็จะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยในแผนการดังกล่าวโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจไมซ์  นอกจากนี้ในพื้นที่ดังกล่าวยังมีข้อได้เปรียบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและและการท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นผลให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมพร้อมกับการสนับสนุนจากแผนการพัฒนาของรัฐบาลซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนศักยภาพการเติบโตในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรพลาดโอกาสเหล่านี้ในการสร้างกิจกรรมทางธุรกิจไมซ์ให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง