ย้อนกลับ
Infographic - การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประสบการณ์ธรรมชาติสำหรับนักเดินทางไมซ์

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
วันที่เผยแพร่
16/01/2563
ประเภท
Brochure

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agritourism) คือประเภทของการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การท่องเที่ยวไปยังฟาร์มการเกษตรหรือฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อเป็นการสัมผัสกับธรรมชาติและท่องเที่ยวไปในตัว อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถเข้าร่วมได้ เช่น การเก็บผลไม้ การขี่ม้า การศึกษากระบวนการทำไวน์ การร่วมงานเทศกาลเก็บเกี่ยวตามฤดูกาลและอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมเหล่านี้เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าสนใจต่อนักท่องเที่ยวหลายๆ กลุ่มเป็นเหตุให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรในหลายๆ รูปแบบ ด้วยความอุดมสมบูรณ์นี้จึงทำให้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศมาเป็นระยะเวลานาน เมื่อเวลาผ่านไปด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมหลายๆ แห่งได้ถูกพัฒนาให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งพื้นที่บางแห่งได้แบ่งพื้นที่ออกไปทำธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงไมซ์ ยกตัวอย่างเช่น สวนสามพรานที่มีพื้นที่สำหรับรองรับการประชุมและงานกิจกรรมของบริษัทด้วยห้องประชุมที่มีอุปกรณ์ครับครัน หรือด้วยพื้นที่จัดประชุมนอกอาคารท่ามกลางธรรมชาติ


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง