ย้อนกลับ
Infographic - สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมสังคม

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
วันที่เผยแพร่
16/01/2563
ประเภท
Brochure

นวัตกรรมสังคมเป็นสิ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแทนที่วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ มันสามารถอยู่ในรูปของสิ่งของ บริการ วิธีการ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสังคม เนื่องจากในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่มาก นวัตกรรมสังคมหลายสิ่งจึงอยู่ในรูปแบบของ Platformization ซึ่งมันคือพื้นที่ที่ช่วยเชื่อมต่อผู้ใช้งาน อุปกรณ์ และเครื่องมือเข้าด้วยกันผ่านระบบปฏิบัติการ (Platform) ที่เป็นได้ทั้งแอปพลิเคชัน หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอุตสาหกรรมไมซ์การใช้งาน Platformization ก็สามารถช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม Thai MICE Connect ที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึง และสร้างโอกาสทางการแข่งขันที่เท่าเทียมในอุตสาหกรรมไมซ์ หรืออย่างการใช้งาน Trawell PASS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแนะนำและพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถช่วยกระจายรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ดังนั้นการใช้งานแพลตฟอร์มที่เป็นนวัตกรรมสังคมไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ แต่ยังช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมอีกด้วย


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง