ย้อนกลับ
MICE Guru by TCEB Vol 10

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ปีที่พิมพ์
2020
จำนวนหน้า
20
ประเภท
Magazine

COVER STORY
Thai MICE Connect
ไมซ์เชื่อมโยง ธุรกิจทั่วไทย
Thai MICE Connect
Linking MICE to
Business Nationwide

TCEB UPDATE
ไทยได้รับเลือกจาก สถาบัน บิล เกตส์
จัดประชุมวิชาการนานาชาติใหญ่สุดในโลก
Bill & Melinda Gates Institute
Selects Thailand as Destination
for Hosting World’s Largest
International Conference

TCEB HIGHLIGHT
ส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน
ผนึกพันธมิตร ลดการใช้พลาสติก
TCEB Raises Sustainable
Management by Joining
Force with Alliances for
Plastic Use Reduction

แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง