ย้อนกลับ
MICE Guru by TCEB Vol 11

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ปีที่พิมพ์
2020
จำนวนหน้า
20
ประเภท
Magazine

COVER STORY
ผนึกกำลังประชุมเมืองไทย
ภูมิใจช่วยชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ
TCEB Encourages
Corporates to Organise
Meetings in Thailand

TCEB UPDATE
งาน L’ ETAPE Thailand
by Tour de France 2019
จังหวัดพังงา คว้ารางวัล
L’ETAPE Thailand
by Tour de France 2019
Wins Honourable Award

TCEB HIGHLIGHT
มาตรฐานไมซ์ไทย ก้าวไกลสู่สากล
Thai MICE Standards to Be
on Par with Global Standards

แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง