ย้อนกลับ
MICE Guru by TCEB Vol 12

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ปีที่พิมพ์
2020
จำนวนหน้า
20
ประเภท
Magazine

COVER STORY
ทีเส็บ ปรับกลยุทธ์หนุนผู้ประกอบการ
จัดงานไมซ์ออนไลน์
TCEB Aims to Help Entrepreneur
Organise MICE Online Events

TCEB UPDATE
ทีเส็บส่งเสริมงานแสดงสินค้า
ในประเทศ EMTEX
TCEB Promotes Domestic
Exhibition Industry
through EMTEX

TCEB HIGHLIGHT
ทีเส็บเปิดตัวโครงการ
“จัดประชุมอย่างไร ปลอดภัยไร้ COVID-19”
TCEB Unveils “Simple Ways to Prevent
the Spread of COVID-19 in Your
Meetings & Events” Project

แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง