ย้อนกลับ
MICE Intelligence Magazine - Smart Mobility

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2019
จำนวนหน้า
34
ประเภท
Magazine

Smart City คือเป้าหมายของการพัฒนาเมืองที่อาศัยความล้ำสมัยทางเทคโนโลยี ซึ่งดูเหมือนว่าจะก้าวไกลมากขึ้นเรื่อยๆและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้เองที่จะมาเป็นตัวเร่งขับเคลื่อนเมืองนั้นๆ สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งอนาคต Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประสิทธิภาพและ ความยั่งยืนในเมือง และหนึ่งในองค์ประกอบของ Smart City ที่เราคงได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ณ เวลานี้ คือ ‘Smart Mobility’ ซึ่งบางเมืองสำคัญในแต่ละ ภูมิภาคของประเทศไทยก็กำลังปรับโฉมตัวเองไป สู่การเป็น Smart City โดยอาศัยก้าวแรกและก้าว สำคัญที่น่าจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนที่สุด ซึ่งก็คือ Smart Mobility นั่นเอง


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง