ย้อนกลับ
MICE Intelligence Magazine - Smart Venue

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2020
จำนวนหน้า
36
ประเภท
Magazine

หากลองกางแผนงานของหลายๆ ประเทศที่กำลังพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อพาตัวเองก้าวไปสู่อนาคต เราจะเห็นว่าการพัฒนาศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดงานที่ รองรับอุตสาหกรรมไมซ์นั้นก็กำลังเข้มข้นด้วยการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย ยิ่งสถานที่จัดงานนั้นมี ลูกเล่นใหม่ๆ เสริมให้การจัดงานนั้นดูน่าสนใจมากแค่ไหน ยิงกลายเป็นตัวเลือกที่สามารถจับใจทั้งผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน มากขึ้น 


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง