ย้อนกลับ
MICE Intelligence Magazine - Power of Personalization

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2019
จำนวนหน้า
34
ประเภท
Magazine

การตลาดแบบ Personalization ที่สามารถ สร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลนั้น จึงกำาลังกลาย เป็นทัพหน้าแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ในเวลานี้ โดย เฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความต้องการ ‘ความ พิเศษเฉพาะตน’ มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนิตยสาร ฟอร์บส์ (Forbes) ได้ประเมินไว้ว่าในปี 2568 จะมี ประชากร Gen Me (หรือ Millenial) สัดส่วน มากกว่า 3 ใน 4 ของตลาดแรงงานโลก และจาก การสำารวจความคิดเห็น 2018 Accenture Personalization Pulse Check Survey ระบุว่า 90% ของผู้บริโภค จะนิยมสินค้าและบริการที่สามารถเข้าถึงราย ละเอียดเฉพาะตัวของคนคนนั้นได้และพร้อมที่จะ ตอบสนองความต้องการในด้านสินค้าและบริการ ที่มีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง