ย้อนกลับ
MICE Intelligence Magazine - Robotic

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2018
จำนวนหน้า
34
ประเภท
Magazine

ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นองค์กร ขนาดใหญ่ทยอยปิดสาขาต่างๆ ลง บริษัทเล็กๆ อย่างอูเบอร์ กลับมาเป็นผู้ให้ บริการแท็กซี่รายใหญ่ที่สุดในโลกโดยไม่มี แท็กซี่เป็นของตนเองแม้แต่คันเดียว นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ถูกเรียกว่า ‘การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่’ ที่จะ เปลี่ยนโลก ส่งผลต่อสังคม ธุรกิจ และ สิ่งแวดล้อม ทั้งในทางบวกและทางลบ อย่างไม่อาจเลี่ยงได้เลย อุตสาหกรรมไมซ์เองก็ไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ ดังมีการคาดคะเนว่างาน ธุรการและบริหารทั่วไปจะถูกทดแทน ด้วยหุ่นยนต์อย่างรวดเร็ว


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง