ย้อนกลับ
MICE Intelligence Magazine - E-Sports

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2018
จำนวนหน้า
34
ประเภท
Magazine

ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระแส ‘กีฬา’ ดูเหมือนค่อนข้างมาแรงมากในบ้านเรา ผมไม่ แปลกใจใดๆ เลย เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นตามพัฒนาการด้านความคิดของผู้คนใน สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะ ในระดับปัจเจกที่มองเห็นความสำคัญของกีฬา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างสุขภาพดี ส่งผล ให้กายและใจแข็งแรง


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง