ย้อนกลับ
MICE Intelligence Magazine - Smart Environment

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ปีที่พิมพ์
2020
จำนวนหน้า
36
ประเภท
Magazine

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ย่อมทำให้เมืองนั้นมีคุณภาพดีตามไปด้วย การออกแบบผังเมืองที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของผู้คน ระบบการจราจรที่เป็นมิตรต่อโลก การจัดการด้านทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และอีกหลายปัจจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของ Smart Environment นั้นคือรากฐานของการสร้างเมืองแห่งอนาคตที่ล้วนมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
 

แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง