ย้อนกลับ
Session 3_Khon Kaen MICE city: Powering Up for the Future

วันที่เผยแพร่
01/02/2561
ประเภท
Presentation

Khon Kaen MICE city: Powering Up for the Future
By Channarong Buristrakul, VP KK Chamber of Commerce. Board of KKTT, KKMM. President of KKREA.


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง