ย้อนกลับ
Session 4_Destination Success Collaboration and Partnerships

วันที่เผยแพร่
01/02/2561
ประเภท
Presentation

Destination Success Collaboration and Partnerships
A case study on the BestCities Global Alliance
By Paul Vallee


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง