ย้อนกลับ
Adapting to the Innovation Challenge

วันที่เผยแพร่
05/05/2560
ประเภท
Presentation

MICE 2020 Roadmap
Strengthening Competitive Advantage, Creating New Strengths

By Andrew Phua
Director
Singapore Tourism Board
 


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง