ย้อนกลับ
Thailand 4.0: Creating the Revolution of Innovation for MICE Industry

วันที่เผยแพร่
05/05/2560
ประเภท
Presentation

ByDr. PansakSiriruchatapong,
Vice Minister for Digital Economy and SocietyMinistry of Digital Economy and Society


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง