ย้อนกลับ
Metrics that Matter in a Data-Driven Environment

วันที่เผยแพร่
17/10/2560
ประเภท
Presentation

Mr. Ponrawat Chirajakwattana
Cloud Solution Architect Data Platform, Microsoft Corporation (Thailand) Ltd., Thailand


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง