ย้อนกลับ
Taking Action – Thailand 4.0

วันที่เผยแพร่
17/10/2560
ประเภท
Presentation

Chanchai Tanatkatrakul
Principal, Roland Berger Co.,Ltd., Thailand


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง