ย้อนกลับ
Thai MICE Connect

วันที่เผยแพร่
11/03/2563
ประเภท
Presentation

โครงการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ THAI MICE CONNECT และ มาตรฐานกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้โครงการประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง