ย้อนกลับ
The Belt and Road Initiatives and the Prospects of Greater ASEAN Connectivity

วันที่เผยแพร่
30/05/2562
ประเภท
Presentation

The Belt and Road Initiatives and the Prospects of Greater ASEAN Connectivity

By
Peter Wong
Regional Director, South East Asia & South Asia
Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)
 


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง