ย้อนกลับ
ภาครัฐกับมาตรการ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

วันที่เผยแพร่
30/05/2562
ประเภท
Presentation

ภาครัฐกับมาตรการการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

โดย
อารีย์พันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง