ย้อนกลับ
โครงการจัดทำโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 2

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ปีที่พิมพ์
2016
จำนวนหน้า
93
ประเภท
Publication

1. เพื่อกำหนดแผนงานกิจกรรมไมซ์ ประกอบไปด้วย แผนงานสำหรับ 5 กลุ่มคลัสเตอร์ของนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่รวมทั้งกิจกรรม ดังนี้
- การประชุมของกลุ่มบริษัทเอกชน (Corporate Meetings)
- การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travels)
- การประชุมของกลุ่มองค์กร (Non-Corporate Meeting) หรือการประชุมวิชาชีพ (Conventions)
- งานแสดงสินค้า (Exhibitions) และงานแสดงกิจกรรมต่างๆ (Events) ให้รองรับและสนับสนุนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐภายใต้ นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
2. เพื่อจัดทาแผนงาน (Master Plan) สำหรับการใช้อุตสาหกรรมไมซ์ในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง