ย้อนกลับ
แผนงานในภารกิจหลักระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ปีที่พิมพ์
2017
จำนวนหน้า
59
ประเภท
Publication

TCEB 20 Year Master Plan
แผนงานในภารกิจหลักระยะ 20 ปี  พ.ศ. 2560-2579 สสปน.


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง