ย้อนกลับ
โครงการจัดทำโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ระยะที่ 3

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2017
จำนวนหน้า
80
ประเภท
Publication

โครงการศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย (SMART MICE)
 


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง