ย้อนกลับ
โครงการจัดทำโมเดลไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ระยะที่ 3

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Center Street
ปีที่พิมพ์
2017
จำนวนหน้า
97
ประเภท
Publication

โครงการจัดทำแผนปฏิทินการจัดงานไมซ์ใน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง