ย้อนกลับ
ทิศทางกลยุทธ์ไมซ์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ปีที่พิมพ์
2018
จำนวนหน้า
128
ประเภท
Publication

ทิศทางกลยุทธ์ไมซ์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Thailand's MICE Industry Strategy in FY 2018


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง