ย้อนกลับ
1
โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง ตลาดรัสเซีย

โดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์
2015
จำนวนหน้า
-
ประเภท
Publication

รายงานตลาดรัสเซีย นำเสนอการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งรายเมืองและประเทศ โดยเฉพาะผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง ผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติพฤติกรรมการท่องเที่ยว ข้อเสนอด้านกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการในปี 2558 (และ/หรือ 2559) กับแผนปฏิบัติการที่เป็นข้อเสนอของคณะที่ปรึกษาฯ และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการในหมวดที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง


แชร์