ย้อนกลับ
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2022
จำนวนหน้า
250
ประเภท
Publication


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง