ย้อนกลับ
คู่มือสำหรับการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชน ในการรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2022
จำนวนหน้า
60
ประเภท
Publication


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง