ย้อนกลับ
Competitor Movement : Jan - Mar 2021

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2021
จำนวนหน้า
-
ประเภท
Publication

ความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยแบ่งจากเขตพื้นที่ตั้งและศักยภาพในการรองรับการจัดงานระดับนานาชาติ ได้แก่ 1) กลุ่มประเทศที่จัดอยู่ในการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า กัมพูชา และลาว  2) กลุ่มประเทศที่มีบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน โรงแรม ศูนย์ประชุม และศูนย์แสดงสินค้าที่มีมาตรฐานระดับโลก พร้อมที่จะรองรับการจัดงานระดับนานาชาติและนักเดินทางไมซ์ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีไต้ จีน ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ และไต้หวัน


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง