ย้อนกลับ
พาไมซ์ไปพาสาน ชมแลนด์มาร์กใหม่ แห่งนครสวรรค์

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ปีที่พิมพ์
2020
จำนวนหน้า
3
ประเภท
Publication

ชาวนครสวรรค์คือผู้ผลักดัน
ผู้ลงมือทำและผู้ต่อสู้ยาวนาน 12 ปี
ให้เกิด ‘พาสาน’

พาสานคือแลนด์มาร์กใหม่ที่จะฟื้น
ความคึกคักให้จังหวัดทางผ่านอย่าง
นครสวรรค์

พาสานดึงดูดผู้คนด้วยตัวอาคาร
หุ้มเหล็กและทองแดงรูปทรงเรียวยาว
คล้ายสะพานขนาดยักษ์ริมปากน้ำโพ
 


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง