ย้อนกลับ
5 แลนด์มาร์ก แห่งภาคตะวันออก ที่ชาวไมซ์ต้องไปชม

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ปีที่พิมพ์
2020
จำนวนหน้า
3
ประเภท
Publication

ภาคตะวันออกมีสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในไทยมากมาย
เช่น โบสถ์คาทอลิกที่สวยงามและใหญ่ที่สุด
รวมถึงโบสถ์ที่ก่อสร้างยาวนานที่สุด

รวมความเป็นที่สุดในโลกในภาคเดียว
ทั้งพระพุทธรูปฉายใหญ่ที่สุดในโลก
รูปปั้นไดโนเสาร์ใหญ่ที่สุดในโลก
ไปจนถึงสวนสวยติด 1 ใน 10 ของโลก


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง