ย้อนกลับ
บทเรียนจาก ‘ตะเคียนเตี้ย’

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2020
จำนวนหน้า
3
ประเภท
Publication

รู้จักชุมชนตะเคียนเตี้ย ชุมชนชาวสวนมะพร้าวขนาดใหญ่ที่พัทยา ซึ่งเป็นผืนสุดท้ายของตะวันออก เรียนรู้การต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้มะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้าน
 


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง