ย้อนกลับ
แนวทางปฎิบัติการจัดงานไมซ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2022
จำนวนหน้า
70
ประเภท
Publication


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง