ย้อนกลับ
ไอเดียสร้างสรรค์เส้นทางสายไมซ์ 2019

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ปีที่พิมพ์
2019
จำนวนหน้า
172
ประเภท
Publication

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางและจัดทำคู่มือวางแผนกิจกรรมไมซ์ Thailand 7 MICE Magnificent Themes ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสถานที่จัดกิจกรรมไมซ์หรือเส้นทางกิจกรรมไมซ์ใหม่เพื่อ ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไมซ์ ที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งคู่มือไอเดียสร้างสรรค์เส้นทางสายไมซ์เล่มนี้ ได้มุ่งเน้นพื้นที่ 5 จังหวัดเมืองไมซ์ซิตี้ คือ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต ที่จะถูกนำเสนอผ่าน 7 มุมมอง ได้แก่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การผจญภัย การสร้างทีมเวิร์ค กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมบรรยากาศชายหาด การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ และกิจกรรมนำเสนออาหารไทยในทุกการจัดงานที่หลากหลาย

โดย สสปน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือไอเดียสร้างสรรค์เส้นทางสายไมซ์” นี้จะเพิ่มทางเลือก เปิดมุมมองใหม่ในการสร้างประสบการณ์ประทับใจให้กับทุกการประชุมของคุณ


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง