ย้อนกลับ
MICE EEC - คู่มือสัมมนาสร้างสรรค์ในพื้นที่ EEC

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2021
จำนวนหน้า
-
ประเภท
Publication


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง