ย้อนกลับ
สร้างสรรค์ใหม่ บนเส้นทางสายไมซ์

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2022
จำนวนหน้า
268
ประเภท
Publication


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง