ย้อนกลับ
การวัดผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2022
จำนวนหน้า
3
ประเภท
Publication


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง