ย้อนกลับ
รายงานฉบับสมบูรณ์ : ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566

โดย
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2023
จำนวนหน้า
121
ประเภท
Publication


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง