ย้อนกลับ
MICE Thailand Spotlight - November 2021

โดย
-
สำนักพิมพ์
Thailand Convention and Exhibition Bureau
ปีที่พิมพ์
2021
จำนวนหน้า
-
ประเภท
Publication

Thailand Spotlights ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้รวบรวมความเคลื่อนไหวของตลาดไมซ์ในประเทศไทย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้จัดงาน (Organizers) กลุ่มศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า (Exhibition Venues) กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotels) และกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการจัดงาน (Technologies for Events) เพื่อให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยก้าวทันกระแสและติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ทันท่วงที
 


แชร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง